முகப்பு

விஞ்ஞானி - பி (மருத்துவம்)

ICMR - நோயியல் தகவல் மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம், பெங்களூரு
சுகாதார ஆராய்ச்சி திணைக்களம், எம்.எச் & எஃப்.டபிள்யூ, இந்தியா அரசு
பெங்களூரு - 562 110

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் விஞ்ஞானி - பி (மருத்துவம்)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

ICMR - நோயியல் தகவல் மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம், பெங்களூரு
சுகாதார ஆராய்ச்சி திணைக்களம், எம்.எச் & எஃப்.டபிள்யூ, இந்தியா அரசு
பெங்களூரு - 562 110

காலியிடம்
2
வேலை இடம்
ICMR - நோயியல் தகவல் மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம், பெங்களூரு சுகாதார ஆராய்ச்சி திணைக்களம், எம்.எச் & எஃப்.டபிள்யூ, இந்தியா அரசு பெங்களூரு - 562 110
நகரம்
பெங்களூரு
மாநிலம்
கர்நாடகா
தொடர்பு கொள்ள
ICMR - நோயியல் தகவல் மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம், பெங்களூரு சுகாதார ஆராய்ச்சி திணைக்களம், எம்.எச் & எஃப்.டபிள்யூ, இந்தியா அரசு பெங்களூரு - 562 110
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: