முகப்பு

அரசு வேலை வாய்ப்பு செய்திகள் இந்த வாரம்

இந்திய அரிய பூமிகள் லிமிடெட்,இந்தியாவின் அரசு, அணுசக்தித் துறை

பல்கலைக்கழக மானியக் குழு,பஹதூர் ஷா ஜஃபர் மார்க், புது தில்லி - 110 002

தமிழ்நாடு முன்னாள் சேவக் கழகம் லிமிடெட் (டெக்ஸ்கோ), சென்னை - 15

பவர் கிரிட் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட்,இந்திய அரசின் ஒரு அரசு)பி-9, குதப் நிறுவன பகுதி,காஃப்வாரியா சாராய், புது தில்லி - 110 016

பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட்,(பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் இந்திய அரசு)

இந்திய அரசு,இலட்சத்தீவுகள் நிர்வாகம்,(சுற்றுலா அபிவிருத்தி துறை)கவரத்தி - 682 555

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: